2.2.2010

Eternit

Cembrit – Česká šablona

Montáž český šablony na latě. Spotřeba šablon – 10,10 ks/m2

Montáž  Eternitové krytiny Dacora  na bednění.