2.2.2012

Nadkrokevní Izolaze

Nadkrokevní izolace je izolace určená k zateplení střechy nad úrovní krokví.

Systém šikmých střech s tepelnou izolací nad krokvemi

Systém TOPDEK představuje spolehlivé technické řešení šikmých střech. Systém je založen na principu umístění tepelné izolace nad krokve. To přináší významné technické výhody, zejména vysokou spolehlivost, funkčnost a trvanlivost střešního pláště a nosné konstrukce. Díky souvislé tepelněizolační vrstvě umístěné na podkladní konstrukci ve skladbě TOPDEK je vyloučen vliv systematických tepelných mostů a s tím související tepelné ztráty. Skladba TOPDEK je navržena také s ohledem na příznivý režim prostupu vodní páry. Proto je součástí systému kvalitní parozábrana, která zajišťuje zároveň funkci spolehlivé vzduchotěsnicí vrstvy. Pokud se pro parotěsnicí vrstvu použije asfaltový pás, bude plnit také funkci dočasné hydroizolační ochrany objektu. Technické řešení skladby TOPDEK, při kterém jsou krokve umístěny v interiéru, výrazně zvyšuje trvanlivost krovu. Systém TOPDEK je určen jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce.

 

ISOTEC

Proč právě ISOTEC®?
 • především splňuje vysoké nároky kladené na kvalitu zateplení podkrovních prostor
 • vytváří precizní sekundární pojistnou hydroizolační vrstvu pod střešní krytinou
 • systémově řeší celou potřebnou skladbu zatepleného střešního pláště v jediné pracovní operaci a v jednom stavebním prvku, a to včetně laťování pro následnou montáž střešní krytiny
 • díky své nadkrokevní poloze dokonale odstraní tepelné mosty
 • řeší precizně parotěsnou funkci (je nenasákavý)
 • díky perforaci integrovaného laťování je zajištěno kvalitní spodní odvětrání střešní krytiny
V čem spočívají další podstatné výhody Isotecu?
 • udržuje konstantní vysokou hodnotu součinitele prostupu tepla (tepelného odporu)
 • snižuje výrazně tepelné ztráty a tím zároveň snižuje náklady na vytápění
 • doprava, manipulace s panely a jejich následná montáž je snadná a rychlá (nízká váha panelů, velký plošný rozměr, variabilita)
 • není nutná okamžitá instalace střešní krytiny, ISOTEC je ve smyslu sekundární pojistné izolace již bez krytiny vodotěsný (tímto je umožněno rozložení financování celé stavby a okamžité pokračování prací v interiéru ihned po montáži ISOTECU)
 • systém je kompatibilní se všemi druhy pálených, betonových a velkoplošných krytin včetně jejich doplňků
 • poskytuje možnost zajímavé podoby interiéru – viditelná konstrukce krovu

STEINOTHAN 120 • PIR • lambda = 0.023 W/m*K

Steinothan 120 je nadkrokevní střešní PIR tepelná izolace oboustranně kašírovaná v hliníkové folii. Horní strana je opatřena silnou pojistnou hydroizolací z pěnového PE o tloušťce 4mm s přesahem k přelepení horizontálních a vertikálních spojů a především k horkovzdušnému zatavení. Přesahy jsou samolepící. Spodní stana je kašírována hliníkovou folií. Panel je opatřen zámkem typu pero/drážka.

Steinothan 120 je difuzně uzavřená nadkrokevní polyuretanová izolace vhodná pro všechy druhy krytin vyžadující pojistnou hydroizolaci. Je kladena s hora na krov – dokonale a rovnoměrně  izoluje v celé ploše střechy.